Období Taika

Toto období bylo nazváno podle japonského výrazu Taika, což znamená "Velká změna". O tyto změny se zasloužil princ Naka no Óe, který se později stal císařem Tendži. Jedním z jeho prvních činů bylo, že přidělil Kamatarimu nové jméno, Fudžiwara, čímž byl založen jeden z nejmocnějších rodů v japonský dějinách. V roce 646 pak vydal výnosy, určující směr reforem, které byly vytvořeny podle čínského vzoru.

Vyhláška zahrnovaly obnovení moci pro vládce, zbavení se dominantního postavení klanů na dvoře a vytvoření systému centralizované a účinné vlády podle původních návrhů prince Šótoku. Výnosy reforem Taika předznamenávaly dalekosáhlé politické a sociální změny. Bylo zrušeno soukromé držení půdy. Všechna půda patřila pod správu císaře, který ji každé nové generaci znovupřiděloval. Bylo nutné zavést daňový systém, aby byl zajištěn příjem pro nové hlavní město, centrální byrokracii, nové cesty, poštovní stanice a vojenské základny. Rolníci, kteří obdělávali půdu platili daně v naturáliích, robotě nebo vojenské službě. V roce 701 vydal císař Mommu kodex známý jako Taihó, který byl rovněž sestaven podle čínského vzoru a který dál rozváděl výnosy reforem Taika.