Období Kamakura

Vůdce vítězného rodu Minamoto no Joritomo vyhlašuje vojenskou diktaturu (šogunát) a sám se prohlašuje prvním vojenským vládcem, šógunem, se sídlem v Kamakuře. Císař zůstává v Kjótu jen jako formální symbol moci. Časem nabýval šógunát stále větší právní a soudní moci v nárocích na držbu půdy, platbu daní a ve veřejných záležitostech, týkajících se celé společnosti. Stále větší moc získává vojenská šlechta - samurajové - správu jednotlivých provincií zajišťují daimjó. Dvůr trpěl úpadkem politického a ekonomického vlivu a byl si stále více vědom toho, že jeho moc slábne.

Ke konci 12. století přinášejí japonští mniši z číny nové náboženství nazývané zen-buddhismus, které je více orientované na samurajský způsob života. V tomto období je nadále rozvíjeno umění, vznikají zenové čajové obřady - čado, umění aranžování květin - Ikebana a umění kaligrafie.

V roce 1203 byl ustanoven úřad šikkena - regenta vládnoucího v zastoupení šóguna - a na toto místo nastoupil Hódžo Tokimasa.

Po vymření rodu Minamoto vládli v letech 1226 - 1252 šógunové z rodu Fudžiwara a po nich nastoupili do úřadu šóguna císařští princové, kteří se v této pozici střídali až do roku 1336.

V roce 1274 se Mongolové pod vedením Kublajchána pokusili dobýt Japonsko, ale jejich útok byl odražen. O pět let později Mongolové podruhé zaútočili na japonské ostrovy. Tentokrát disponovali neuvěřitelnou silou 150 000 mužů a podrobení Japonska se zdálo nevyhnutelné. Zemi však zachvátil nebývale silný tajfun, který celé mongolské loďstvo rozprášil. Z toho se zrodila legenda o vyslyšení modliteb Japonců za záchranu jejich země, kdy bohové seslali tento tajfun, který byl nazván KAMIKAZE - "Božský vítr".

Roku 1319 nastoupil na trůn císař Godaigo, který si dal za cíl obnovit moc dávných císařů a svrhnout vojenskou vládu v Kamakuře. Pokus o převrat v roce 1324 byl ještě neúspěšný, ale pak do bojů na jeho straně vstoupil v roce 1331 Masašige Kusunogi a o dva roky později i Takaudži Ašikaga a v červnu téhož byla Kamakura dobyta a poslední šikken z rodu Hódžo, Moritoki, zabit.