Období Asuka

Za začátek tohoto prvního historického období se považuje rok přijetí buddhismu na japonských ostrovech. Podle kroniky Nihon Šoki poslal v roce 552 pekčský král japonskému vladaři Kimmei neobvyklé dary – sochu Buddhy Šákjamuniho ze zlaceného bronzu, několik posvátných písem a rituální předměty spolu s dopisem, v němž chválí a doporučuje novou nauku.

Tento čin způsobil napětí uvnitř japonského dvora. Napětí vyvolala otázka přijetí nového náboženství, které by mohlo být nepřátelské vůči existujícím praktikám. Několik mocných klanů, vedených rody Nakatomi a Mononobe vystoupilo proti přijetí těchto cizích kami. Jiné klany, vedené rodem Soga, se postavilo za přijetí buddhismu. Císař Kimmei povolil rodu Soga uctívat sochu Buddhy jako rodinné božstvo kami.
Buddhismus ale utrpěl porážku, když tradicionalisté obvinili buddhismus z epidemie a sochu svrhli do kanálu. Až vítězství rodu Soga nad rodem Mononobe v r. 587 umožnilo vlídnější přijímání buddhismu.

Soga no Umako nechal v letech 588 – 609 vybudovat chrám Hókódži (Asukadera) z vděčnosti za vítězství nad rodem Mononobe. Ovládl jamatský dvůr tak, že dosazoval své příbuzné na trůn a v případě potřeby je opět sesazoval. Prý nechal zavraždit svého synovce Šušuna, aby mohl na trůn dosadit svou neteř Suikó, která svěřila vládu svému synovci a regentovi, princi Šótoku (Šótoku Taiši).

Princ Šótoku je v Japonsku jedním z nejváženějších kulturních hrdinů. Byl nadšený šiřitel a svatý patron japonského buddhismu. V letech 601 – 607 založil chrám Hórjúdži v Naře. Zanesl ochranu buddhismu do ústavy o sedmnácti článcích. Tento dokument přijímal oficiální byrokracii a zdůrazňoval čínské konfuciánské principy loajality, oddanosti, harmonie a schopnosti vládnout. Dokument představuje souhrn morálních zásad, posilování etiky byrokratických služeb pro trůn a vyzdvižení panovníka nad klanovou rivalitu. Dále princ Šótoku přeorganizoval a soustředil politickou moc kolem dvora. Zemřel roku 622.

Jeho smrt oslabila centralizační a kulturní reformní úsilí. Nikdo nebyl jmenován jeho nástupcem ve funkci regenta a rod Soga znovu prosadil svou moc nad trůnem. Despotické činy tohoto rodu vyvolaly odpor mezi dvořany. Roku 645 porazil císařský princ Naka no Óe a hlava jednoho z mocných klanů Nakatomi no Kamatari rod Soga, čímž ukončili jeho vliv a bylo opět vykročeno cestou reforem.